نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آداب و رسوم بازنمایی وجوه جغرافیایی-اجتماعی ضرب المثلهای رایج در خنج فارس [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 132-144]
 • آموزش ‌و پرورش نقش زرتشتیان کرمان در آموزش و پرورش نوین ایران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 117-131]
 • آیین نوروزی حاجی فیروز تقابلهای دوگانه ظاهری و کلامی آیین نوروزی حاجی فیروز در آخرین گاهنبار سال در شیراز [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 106-116]

ا

 • اجتماع بازنمایی اصناف موجود در یک سند قرن نهم و شهرآشوبهای فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 155-167]
 • ایران نگاهی به زندگی و کارنامه ایران شناسان ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 21-26]
 • ایران امیرکبیر از نگاه بیگانگان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 5-10]
 • ایران باستان جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • ایران شناسی نگاهی به زندگی و کارنامه ایران شناسان ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 21-26]
 • ایران شناسان نگاهی به زندگی و کارنامه ایران شناسان ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 21-26]
 • ایران شناسان ژاپنی نگاهی به زندگی و کارنامه ایران شناسان ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 21-26]
 • ایرانشهر جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • ارگ سریزد سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 121-130]
 • ارمنیان باستان مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]
 • اکبررادی تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 112-135]
 • اکدی مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]
 • ایلامی مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]
 • امیرکبیر امیرکبیر از نگاه بیگانگان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 5-10]
 • انقلاب اسلامی نگاهی به تاریخچه‌ نشان ذوالفقار [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 182-186]
 • انقلاب مشروطه شیرازی، میرزا آقا حاج محمدمعصوم ملقب به معصوم‌علیشاه و نایب‌الصدر شیرازی (1270-1344ق) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 172-176]
 • انگلیس امیرکبیر از نگاه بیگانگان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 5-10]
 • ایوان خسرو طاق کسری؛ ایوان مدائن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 10-18]
 • ایوان کسری طاق کسری؛ ایوان مدائن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 10-18]
 • اوزون حسن گنجینه سنگهای قیمتی و اشیاء گرانبهای اوزون حسن خان آق قویونلو؛ برگرفته از سفرنامه جوزافات باربارو [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 168-171]

ب

 • باربارو گنجینه سنگهای قیمتی و اشیاء گرانبهای اوزون حسن خان آق قویونلو؛ برگرفته از سفرنامه جوزافات باربارو [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 168-171]
 • باستان‌شناسی باستان شناسی و گونه شناسی دستکندهای خُرّمی فارس؛ آثاری برای جهانی شدن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 38-56]
 • باغ ایرانی باغ تاریخی تاج آباد نطنز [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • باغ ایرانی میراث جهانی ملموس ایران با نگاه به باغهای ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 19-37]
 • باغ تاریخی تاج آباد باغ تاریخی تاج آباد نطنز [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • بطلمیوس جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • بناهای تاریخی میراث جهانی ملموس ایران با نگاه به باغهای ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 19-37]
 • بهارستان دردانۀ ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-14]

پ

 • پارسی باستان مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]
 • پهلوی نگاهی به تاریخچه‌ نشان ذوالفقار [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 182-186]
 • پهلوان داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]

ت

 • تاریخ گردیزی تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری گردیزی در زین الاخبار [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 70-77]
 • تاریخ‌نگاری تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری گردیزی در زین الاخبار [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 70-77]
 • تاریخ‌نگری تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری گردیزی در زین الاخبار [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 70-77]
 • تیسفون طاق کسری؛ ایوان مدائن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 10-18]
 • تطبیق تاریخی تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 112-135]
 • تقابلهای دوگانه تقابلهای دوگانه ظاهری و کلامی آیین نوروزی حاجی فیروز در آخرین گاهنبار سال در شیراز [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 106-116]
 • تنسوخنامه گنجینه سنگهای قیمتی و اشیاء گرانبهای اوزون حسن خان آق قویونلو؛ برگرفته از سفرنامه جوزافات باربارو [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 168-171]
 • تئاتر هویت تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 112-135]

ج

 • جغرافیا جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • جغرافیای تاریخی جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]

چ

 • چهار عمل اصلی چهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 177-181]

ح

 • حساب چهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 177-181]
 • حکمت اشراقی هنر اسلامی و حکمت اشراقی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 46-52]
 • حماسه داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]

خ

 • خرمی باستان شناسی و گونه شناسی دستکندهای خُرّمی فارس؛ آثاری برای جهانی شدن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 38-56]
 • خشایارشا مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]
 • خلیج فارس بازنمایی وجوه جغرافیایی-اجتماعی ضرب المثلهای رایج در خنج فارس [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 132-144]
 • خنج بازنمایی وجوه جغرافیایی-اجتماعی ضرب المثلهای رایج در خنج فارس [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 132-144]

د

 • داستان داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • دروازه فرافر سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 121-130]
 • دستکند باستان شناسی و گونه شناسی دستکندهای خُرّمی فارس؛ آثاری برای جهانی شدن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 38-56]

ر

 • رباط کهنه سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 121-130]
 • رباط نو سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 121-130]
 • رستم داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • رنگ دردانۀ ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-14]
 • روستای برسیان مسجد جامع و منارۀ بَرسیان اصفهان؛ تفصیل و تصویر مدخل «برسیان، مسجد» از دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 11؛ نوشته هایده لاله [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 78-105]
 • روستای تاریخی سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 121-130]
 • روسیه امیرکبیر از نگاه بیگانگان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 5-10]

ز

 • زبان ختنی هَرولد والتر بیلی؛ از کشاورزی تا زبان‌شناسی (ترجمه مدخل «بِیلی» از دانشنامه ایرانیکا، نوشته جان شِلدِن) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 138-154]
 • زبان سکایی هَرولد والتر بیلی؛ از کشاورزی تا زبان‌شناسی (ترجمه مدخل «بِیلی» از دانشنامه ایرانیکا، نوشته جان شِلدِن) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 138-154]
 • زبانشناسی هَرولد والتر بیلی؛ از کشاورزی تا زبان‌شناسی (ترجمه مدخل «بِیلی» از دانشنامه ایرانیکا، نوشته جان شِلدِن) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 138-154]
 • زبان فارسی چهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 177-181]
 • زرتشتیان کرمان نقش زرتشتیان کرمان در آموزش و پرورش نوین ایران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 117-131]
 • زین الاخبار تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری گردیزی در زین الاخبار [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 70-77]

ژ

 • ژاپن نگاهی به زندگی و کارنامه ایران شناسان ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 21-26]

س

 • سیاره مشتری بازشناسایی حضور مشتری و خصوصیات منتسب به آن در نگارگری ایرانی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 92-111]
 • سیاوخش داستان فَرودِ سیاوَخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]
 • سیاوش داستان فَرودِ سیاوَخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]
 • سریزد سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 121-130]
 • سفرنامه ونیزیان در ایران گنجینه سنگهای قیمتی و اشیاء گرانبهای اوزون حسن خان آق قویونلو؛ برگرفته از سفرنامه جوزافات باربارو [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 168-171]
 • سند بازنمایی اصناف موجود در یک سند قرن نهم و شهرآشوبهای فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 155-167]
 • سنگ نبشته مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]

ش

 • شاهنامه داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • شاهنامه داستان فَرودِ سیاوَخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]
 • شیراز شیرازی، میرزا آقا حاج محمدمعصوم ملقب به معصوم‌علیشاه و نایب‌الصدر شیرازی (1270-1344ق) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 172-176]
 • شعر شهرآشوب بازنمایی اصناف موجود در یک سند قرن نهم و شهرآشوبهای فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 155-167]
 • شعر فارسی بازشناسایی حضور مشتری و خصوصیات منتسب به آن در نگارگری ایرانی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 92-111]
 • شغاد داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]

ص

 • صفوی باغ تاریخی تاج آباد نطنز [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • صنف بازنمایی اصناف موجود در یک سند قرن نهم و شهرآشوبهای فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 155-167]

ض

 • ضرب المثل بازنمایی وجوه جغرافیایی-اجتماعی ضرب المثلهای رایج در خنج فارس [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 132-144]

ط

 • طاق کسری طاق کسری؛ ایوان مدائن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 10-18]
 • طرح دردانۀ ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-14]

ع

 • عبدالحی گردیزی تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری گردیزی در زین الاخبار [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 70-77]
 • عثمانی امیرکبیر از نگاه بیگانگان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 5-10]
 • عرفان شیرازی، میرزا آقا حاج محمدمعصوم ملقب به معصوم‌علیشاه و نایب‌الصدر شیرازی (1270-1344ق) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 172-176]

ف

 • فارس بازنمایی وجوه جغرافیایی-اجتماعی ضرب المثلهای رایج در خنج فارس [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 132-144]
 • فارس باستان شناسی و گونه شناسی دستکندهای خُرّمی فارس؛ آثاری برای جهانی شدن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 38-56]
 • فارسی سره چهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 177-181]
 • فردوسی داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • فردوسی داستان فَرودِ سیاوَخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]
 • فرش دردانۀ ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-14]
 • فرهنگ ایرانی تقابلهای دوگانه ظاهری و کلامی آیین نوروزی حاجی فیروز در آخرین گاهنبار سال در شیراز [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 106-116]
 • فرهنگ ایرانی بازشناسایی حضور مشتری و خصوصیات منتسب به آن در نگارگری ایرانی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 92-111]
 • فره وشی تقابلهای دوگانه ظاهری و کلامی آیین نوروزی حاجی فیروز در آخرین گاهنبار سال در شیراز [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 106-116]
 • فرود داستان فَرودِ سیاوَخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]

ق

 • قاجار نگاهی به تاریخچه‌ نشان ذوالفقار [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 182-186]
 • قالی دردانۀ ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-14]
 • قالی ایرانی دردانۀ ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-14]
 • قلعه سریزد سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 121-130]

ک

 • کنفرانس ارزروم امیرکبیر از نگاه بیگانگان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 5-10]
 • کویر مرکزی ایران سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 121-130]

گ

 • گرمسیرات بازنمایی وجوه جغرافیایی-اجتماعی ضرب المثلهای رایج در خنج فارس [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 132-144]

م

 • مارکوارت جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • مدارس زرتشتی نقش زرتشتیان کرمان در آموزش و پرورش نوین ایران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 117-131]
 • مدال افتخار نگاهی به تاریخچه‌ نشان ذوالفقار [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 182-186]
 • مدائن طاق کسری؛ ایوان مدائن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 10-18]
 • میراث جهانی میراث جهانی ملموس ایران با نگاه به باغهای ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 19-37]
 • میراث فرهنگی میراث جهانی ملموس ایران با نگاه به باغهای ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 19-37]
 • میراث ملموس میراث جهانی ملموس ایران با نگاه به باغهای ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 19-37]
 • مرگ رستم داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • مرمت و حفاظت باغ تاریخی تاج آباد نطنز [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • مزخرفات چهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 177-181]
 • مسجد ایرانی و معماری سلجوقی مسجد جامع و منارۀ بَرسیان اصفهان؛ تفصیل و تصویر مدخل «برسیان، مسجد» از دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 11؛ نوشته هایده لاله [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 78-105]
 • مسجد جامع و مناره برسیان مسجد جامع و منارۀ بَرسیان اصفهان؛ تفصیل و تصویر مدخل «برسیان، مسجد» از دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 11؛ نوشته هایده لاله [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 78-105]
 • مسجد چهار ایوانی مسجد جامع و منارۀ بَرسیان اصفهان؛ تفصیل و تصویر مدخل «برسیان، مسجد» از دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 11؛ نوشته هایده لاله [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 78-105]
 • مطالعات تطبیقی زبانهای ایرانی هَرولد والتر بیلی؛ از کشاورزی تا زبان‌شناسی (ترجمه مدخل «بِیلی» از دانشنامه ایرانیکا، نوشته جان شِلدِن) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 138-154]
 • مطالعه تطبیقی بازشناسایی حضور مشتری و خصوصیات منتسب به آن در نگارگری ایرانی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 92-111]
 • معماری بومی باستان شناسی و گونه شناسی دستکندهای خُرّمی فارس؛ آثاری برای جهانی شدن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 38-56]
 • موسی خورنی جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]

ن

 • نایب الصدر شیرازی شیرازی، میرزا آقا حاج محمدمعصوم ملقب به معصوم‌علیشاه و نایب‌الصدر شیرازی (1270-1344ق) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 172-176]
 • نشان نگاهی به تاریخچه‌ نشان ذوالفقار [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 182-186]
 • نشان ذوالفقار نگاهی به تاریخچه‌ نشان ذوالفقار [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 182-186]
 • نشان سپه نگاهی به تاریخچه‌ نشان ذوالفقار [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 182-186]
 • نطنز باغ تاریخی تاج آباد نطنز [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • نظرعلی شیرازی، میرزا آقا حاج محمدمعصوم ملقب به معصوم‌علیشاه و نایب‌الصدر شیرازی (1270-1344ق) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 172-176]
 • نقد ادبی تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 112-135]
 • نقش دردانۀ ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-14]
 • نگارگری ایرانی اسلامی بازشناسایی حضور مشتری و خصوصیات منتسب به آن در نگارگری ایرانی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 92-111]

و

 • وان مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]

ه

 • هخامنشی مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]
 • هَرولد والتر بیلی هَرولد والتر بیلی؛ از کشاورزی تا زبان‌شناسی (ترجمه مدخل «بِیلی» از دانشنامه ایرانیکا، نوشته جان شِلدِن) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 138-154]
 • هنر هنر اسلامی و حکمت اشراقی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 46-52]
 • هنر اسلامی هنر اسلامی و حکمت اشراقی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 46-52]