راهنمای نویسندگان

شیوه ­نامه پذیرش آثار

 

- اثر ارسالی باید بار و محتوای علمی و موضوعی در یکی از حوزه­ های ایران­ شناسی داشته، قبلا در جایی به چاپ نرسیده و یا احیانا همزمان برای چاپ به جای دیگری ارسال نشده باشد.

- فصلنامه ایران­ شناسی در ویرایش آثار در حد متعارف آزاد است و صورتِ ویراستۀ اثر را پیش از چاپ، به نظر صاحب اثر می­ رساند.

- فصلنامه مجاز است در صورت لزوم، با امضای «فصلنامه ایران­ شناسی» در برخی از آثار، توضیحاتی در پانویس ارائه دهد.

- مقالات باید در بستر Word نوشته و ارسال شوند. لازم است مقالات فارسی با قلم نازنین 13 و پانویسها با همان قلم شماره 11؛ و مقالات انگلیسی با قلم Times New Roman شماره 12 و پانویسها با همان قلم شماره 10 نوشته شوند.

- لازم است به همراه فایل Word (با قلم نازنین 13؛ پانویسها با قلم 11) متن مقاله به صورت PDF نیز برای فصلنامه ارسال شود.

- لازم است به همراه هر مقاله فارسی، چکیده ­ای به فارسی (حداقل 150 و حداکثر ۲۰۰ کلمه)، کلیدواژه­ ها (حداقل 3 و حداکثر ۱۰ کلمه) و در صورت وجود، ترجمه چکیده به انگلیسی فرستاده شود. همین امر با جابجایی دو زبان، برای مقالات انگلیسی ضروری است.

- لازم است تصویر دستنویس یا دستنویسهای مورد بررسی یا تصحیح­ شده به همراه اثر یا متن تصحیح ­شده فرستاده شود.

- لازم است متن اصلی اثر ترجمه­ شده، همراه با مشخصات کامل کتاب­شناسی آن فرستاده شود.

- لازم است در مقاله­های ترجمه شده، معادلهای اصطلاحات تخصصی در زبان مرجع و تلفظ اسامی خاص، حتما و تنها در پانویس آورده شود.

- در مطالب دارای تصویر، ذکر شماره تصویر و تعیین محل آن در متن اثر، به همراه زیرنویس توضیحی و مأخذ تصویر ضروری است.

- مراجع اعم از کتاب، مقاله، سند، سخنرانی، گفتگو، وبگاه، وبلاگ و... باید با قلم 12 در پایان اثر آورده شود.

- شیوه ارجاع به کتاب دارای یک نویسنده در کتاب­نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک/ ایتالیک)، نام و نام خانوادگی مصحح/ مترجم/ گردآورنده، شماره مجلد، محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.

- شیوه ارجاع به کتاب دارای دو نویسنده: به همان روش و تنها با علامت «؛» بین نام دو نویسنده.

- شیوه­ های ارجاع به کتاب دارای چند نویسنده: 1) به همان روش و تنها با علامت «؛» بین نام نویسندگان. 2) ذکر نام نویسنده اصلی با افزودن عبارت «و دیگران».

- شیوه ارجاع به نسخ خطی در کتاب­نامه: شهرت نویسنده؛ نام. عنوان کتاب، تاریخ کتابت، محل نگهداری، شماره بازیابی.

- شیوه ارجاع به مقاله در کتاب­نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام؛ عنوان مقاله (در گیومه)، نام نشریه، شماره دوره، شماره سال، عدد شماره، تاریخ انتشار، شماره صفحات.

تذکر مهم: حتما از گیومه فارسی («») استفاده شود.

- شیوه ارجاع به سخنرانی در کتاب­نامه: نام خانوادگی سخنران، نام، عنوان سخنرانی، تاریخ سخنرانی.

- شیوه ارجاع به وبگاه، وبلاگ و دیگر مآخذ اینترنتی در کتاب­نامه: 1) نام منبع، عنوان مقاله/ خبر/ گزارش و...، تاریخ نشر. 2) ذکر نشانی کامل اینترنتی.

- ارجاع به قرآن کریم در متن و شامل «نام سوره: شماره آیه» است.

- ارجاع درون متنی به منابع و مآخذ چاپ­ شده (اعم از کتاب و مقاله، بجز قرآن کریم) با قلم 11 و شامل «نام خانوادگی نویسنده، شماره صفحه» است. مرجع باید حتما در کتاب­نامه مقاله آورده شود.

- اگر بیش از یک متن از نویسنده ­ای در کتاب­نامه باشد و/یا متن دارای بیش از یک جلد باشد، ارجاع به شکل «نام خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار: مجلد / شماره صفحه» خواهد بود.