باغ تاریخی تاج آباد نطنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور و مترجم و مولف وراهنمای گردشگری

چکیده

باغ محوطه­ ای است محصور و ساخت انسان با بهره­ گیری از گل و گیاه، درخت، آب و بناهای ویژه که در کل، موجودیتی یکسان می­ یابد. طبق منشور فلورانس، باغ تاریخی یک اثر معماری محسوب می­ شود و تلفیقی است از منظر و معماری که تابع آب ­و هوا و اقلیمِ جایی است که در آن قرار دارد. شهرستان نطنز در مرکز فلات ایران واقع شده و از یک جهت منحصر به ­فرد است؛ از یک طرف در منطقه ­ای خشک و کویری قرار دارد و از طرف دیگر در دامنه رشته­ کوه­های کرکس؛ که به ­دلیل داشتن آب­ و هوای مساعد و لطیف و وجود وحوش و پرندگان و آب فراوان و نیز موقعیت جغرافیایی مناسبش، از دیرباز تا کنون مورد توجه پادشاهـان و فرمانروایـان بوده ­است. ب ه­ویژه در دوره صفوی، شاهان این سلسله توجه خاصی به این خطه داشتند و این منطقه حکم شکارگاه و منزلگاه تابستانی ایشان را داشته­ است. در متون تاریخی و سفرنـامه­ ها، بارها از بـاغ تاج ­آباد نطنز یاد شده و می­ توان تاریخ دقیق احداث آن را از روی این متون، تعیین کرد. این باغ در دسته­ بـاغ­های ایرانی و از گونه­ بـاغِ کوشک-تخت است؛ از معدود باغ­های ایرانی موجود در حوزه جغرافیایی ایرانکه درگونه ­بندی باغ­های تخت جای دارد. این گونه باغ­­ها دلالت بر شکل طبیعی زمین و در نتیجه سیستم آبیاری متفاوتی دارند که تابع بستر زمین باغ است. هدف این پژوهش، شناخت و درک یکی از باغ­های منحصر به­ فرد عهد صفوی از منظر معماری، تزئینات و موقعیت مکانی است که متأسفانه بر اثر بی­ مهری و عدم رسیدگی، متروک شده ­است. روش پژوهش به دو صورت کتابخانه ­ای یعنی مراجعه به کتاب­ها، عکس­ها و نقشه ­ها؛ و میدانی است با مراجعه به خود اثر، تهیه و ارائه جزئیاتش از جمله نقشه ­ها و کروکی؛ و برداشت و مصاحبه با افراد بومی. این باغ در سال ۱۳۹۵ و بـا تهیه پرونده و گزارش ثبتی آن تـوسط نگارنده کتاب، به شماره ۳۱۵۲۹ در فهرست آثـار ملی قـرار گرفته­ است.

کلیدواژه‌ها


-       اعظم واقفی، سید حسین؛ میراث فرهنگی نطنز، جلد سوم، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی، 1380.
-       ترکمان منشی، اسکندربیگ؛ تاریخ عالم ­آرای عباسی، نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس، 1018ق.
-       جوادی، آسیه؛ معماری ایران (مقاله «نطنز» به قلم حسن نراقی)، تهران: انتشارات مجرد، 1366.
-       خوانساری، مهدی؛ باغ­های ایرانی، تهران: انتشارات میراث فرهنگی، 1383.
-       شاهچراغی، آزاده؛ پارادایم­های پردیس، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1389.
-       فلامکی، محمد منصور؛ حریم­ گذاری بر ثروت­های فرهنگی، تهران: انتشارات فضا، 1387.
-       گدار، آندره؛ آثار ایران، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1365.
-       منجم یزدی، ملاجلال؛ روزنامه یا تاریخ عباسی، نسخه خطی موجود در کتابخانه ملک تهران، 1016ق.
-       نظام ­السلطنه مافی، حسینقلی خان؛ خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام ­السلطنه مافی، جلد1، به کوشش معصومه مافی و دیگران، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362.