اصول اخلاقی انتشار مقاله

از نویسندگان/ صاحبان آثار که مایلند اثر خود را برای داوری فصلنامه ایران شناسی ارسال کنند، خواهشمندیم متن زیر را کپی، تکمیل و در یک فایل ورد یا پی دی اف همراه با اثر خود بارگذاری نمایند.

تاریخ: ...

سلام و عرض ادب

مدیر مسؤول محترم فصلنامه ایران شناسی

اینجانب ... نویسنده مسؤول مقاله با عنوان ... بدین وسیله گواهی می دهم:
1) این مقاله/ اثر کاملا اصیل است و همه محتوای آن به وسیله نویسنده/ نویسندگان نوشته یا گردآوری یا ترجمه شده یا در صورت برداشت از دیگر منابع، مأخذ آن ذکر شده است.
2) این مقاله/ اثر قبلا منتشر (چاپی یا الکترونیکی) نشده و به هیچ ناشر دیگری برای انتشار ارائه نشده است.

با احترام
(امضا)