هنر اسلامی و حکمت اشراقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عکاسی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی

چکیده

رد قبول همگان برای هنر ارائه نشده­است، تعریف هنر از دیدگاه حکمت اشراقی آنقدر غنی و کامل است که توانایی پوشش خلأهای موجود را داشته باشد. حکمت اشراق فلسفه­ای نورمحور است و به اعتقاد شیخ شهید استاد و مؤسس این مکتب، تحولی تاریخی در فلسفه اسلامی و احیاء حکمت معنوی ایرانیان باستان؛ حکمتی شهودی و انکشافی بر پایه اشراقات انوار قدسی و مبتنی بر اصل مشرقیِ «نور و ظلمت»، چنانکه ادراک پیام اشراقی جز با نفس منور به انوار الهی ممکن نیست. حکمت اشراقی از هنر حقیقی جدا نیست و از این رو هنر می­تواند تحقق این حکمت را میسر و آن را متجلی سازد. از آنجا که هنر و حکمت هر دو از یک منشأ و مبدأ الهی ملهم هستند و هر دو از زبانی رمزی برخوردارند، لذا اثر هنری نتیجه طی طریق هنرمند در عالم معنا و مشاهده حقایق است، و هنر برای هنرمند اسباب طریقت و عروج.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Art and Illuminationism

نویسنده [English]

  • Mehrdad Mashreghi
photography department , university of applied science & technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Islamic art
  • Illuminationism