کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 2
1. داستان فَرودِ سیاوَخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 28-46

فرشید شریف مقدم


2. داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-60

محمدعلی عزت زاده