کلیدواژه‌ها = سیاره مشتری
بازشناسایی حضور مشتری و خصوصیات منتسب به آن در نگارگری ایرانی اسلامی

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 92-111

حمید کرمی پور؛ سیده شبنم شمس الدین