نویسنده = بابک دهقانی
تحلیل ساختاری موسیقی عاشورایی میناب و مسقط با تأکید بر آیین روز عاشورا

دوره 2، شماره 5، تیر 1400، صفحه 19-26

بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری