نویسنده = بابک دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری موسیقی عاشورایی میناب و مسقط با تأکید بر آیین روز عاشورا

دوره 2، شماره 5، تابستان 1400، صفحه 19-26

بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری