تحلیل ساختاری موسیقی عاشورایی میناب و مسقط با تأکید بر آیین روز عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز رییس کانون نمایشنامه نویسان ایران

3 دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز