سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران


به نام خداوند جان و خرد

 

در آستانۀ جشن باستانی ایرانیِ شب چله، سومین شماره از دورۀ جدید فصلنامۀ ایران ­شناسی را پیشکش جامعه علمی، پژوهشی و فرهنگی ایران می­ کنیم. خجسته باد شب چله! شب زایش خورشید؛ شبی که در سراسر گسترۀ ایران بزرگ فرهنگی، از هند و چین تا مصر و ایرلند، جشن می­ گیرند. دروغِ تاریکی، هرچند درازترین شب سال باشد، با روشنیِ سپیده ­دمِ خورشیدِ مهر و راستی، پایان خواهد پذیرفت. ایدون باد!

فصلنامۀ ایران­ شناسی کوشیده­ و می­ کوشد صدای رسای دانشجویان، پژوهندگان و کوشندگان ایران ­شناسی و حوزه ­ها و رشته ­های علمی هم­پیوند باشد؛ و در گامِ پسین، یاری­رسان دانش و پژوهش ایشان. در این راستا، پیوند و دادوستد با جهان ایران­ شناسی و ایران­ شناسی در جهان از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این شماره، ترجمه چند مقاله معتبر، اثر ایران ­شناسانِ بنام یا درباره ایشان از مراکز خوشنام و پیشروِ ایران ­شناسی جهان تقدیم می­ گردد. در پی آنیم که پس از این و در شماره­ های پسین نیز چنین کنیم و بکوشیم یک­ چهارم تا یک ­سوم حجم کلی هر شماره، ترجمه مقالات ارزشمند نوشته­ شده به زبانهای مهم خارجی در ایران­ شناسی، مانند انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، ترکی، عربی، چینی و... باشد. بنابراین شما همراهان گرامی را به یاری در این زمینه فرامی­ خوانیم؛ نیز پژوهشگران مسلط به زبانهای خارجی را به ترجمه مقالات ارزشمند علمی نوشته ­شده به زبان فارسی، به زبان انگلیسی که زبان دوم این فصلنامه است. باشد که روزی فارسی زبان پژوهش و نگارش در زمینه ایران­ شناسی شود و بکوشیم آثار پژوهشگران بزرگ را به زبانهای مهم خارجی ترجمه کنیم.

از جمله مباحث و زمینه­های متنوع و پردامنۀ ایران­ شناسی، مفاهیم و مبانی نظری ایران­ شناسی است؛ مباحثی همچون تعریف ایران، ملت ایران، هویت ملی ایرانی، ایران فرهنگی، فرهنگ ایرانی، هویت فرهنگی ایرانی، و البته تعریف ایران­ شناسی به­ مثابه علم. فصلنامۀ ایران­ شناسی از انتشار آثار شما همراهان فرهیخته در این زمینه ­ها، با سرفرازی و خشنودی، استقبال خواهد کرد.­

روشن است آرا و نظریات پژوهشگران که در فصلنامۀ ایران ­شناسی منتشر می­ شود، از آنِ ایشان است و ممکن است همه آنها قطعی و پذیرفته در جامعه علمی، یا حتی کاملا قابل تأیید علمی از سوی ما نباشد. فصلنامۀ ایران ­شناسی می­ کوشد آرایی را که از نظر علمی مردود نیستند، بازتاب دهد و درِ گفتگو را باز بگذارد. از همین روست که شما همراهان را به مشارکت در این گفتگوی علمی، پژوهشی و فرهنگی دعوت می­ کنیم؛ باشد تا از این رهگذار و از برکت این گفتگو، گامی در راه اعتلای علم و فرهنگ ایران برداشته شود.

محمدعلی عزت­ زاده