سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

دبیر انجمن علمی ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تا جهان باقی است، باقی باد ایران بزرگ!                 دوستانش کامیـاب و دشمنـانش نـامراد!
ملک ­الشعرای بهار
فصلنامه تخصصی دانشگاهی «ایران­ شناسی»، نشریه انجمن علمی دانشجویان ایران ­شناسی دانشگاه تهران؛ بهار امسال، در رویشی دوباره و به همت دانشجویان و دانش ­آموختگان شیدا و کوشای ایران­ شناسی و پژوهشگران حوزه­ های هم­ پیوند، پای به عرصه فرهنگ ایران­ زمین ­نهاد تا پلی برپا سازد از علم و پژوهش و دانشگاه، به ­سوی عرصه عمومی فرهنگ در جامعه ایران؛ و خدمتی به جای آورد در حد توان خویش به این رشته نوپا و آینده­ ساز دانشگاهی.
کوشیدیم جُنگی بسازیم که از گلهای بوستان ایران­ شناسی، بویی به مشام خوش ­مرام ایران­ دوستان برساند و نقوشی ماندگار از نگارستان کهن ایران بر خاطر عزیزشان بنشاند. کوشیدیم علم و ادب و جذابیت را در هم بیامیزیم تا روح خوانندگان از این آمیزه دلپذیر ایرانی، تازه شود و به افقهای دور و دیرین ایران سفر کند. کوشیدیم قصه عشق به ایران را از زبانی دیگر بیان کنیم.
بسیار سرفرازیم و سخت به خود می ­بالیم که تلاشمان به ثمر نشست و نظر لطف و عنایت استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فرهنگ­دوستان ایران را از سراسر جهان را به خود جلب نمود. بسیار سپاسگزار و قدردانیم از همه بزرگوارانی که با پیامهای مهرآمیز و سرشار از لطف خویش یا با نقدهای کارشناسانه و از سر دلسوزی، مایه دلگرمی و چراغ راه ما به ­سوی سرمنزل مقصود شدند.
نیز صمیمانه سپاسگزاریم از یاران پژوهشگری که تازه به ما پیوستند و همراه و همکار شدند. دست یاری و همکاری می­ گشاییم به ­سوی همه دانشجویان و دانش ­آموختگان و پژوهشگران ارجمند ایران­ شناسی و رشته­ های مرتبط علمی و پژوهشی.
محمدعلی عزت‌زاده
سردبیر