پنگان؛ ساعت آبی واقع در موزۀ آب یزد

نویسنده

ایران شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Pangān; Waterclock in the Museum of Water, Yazd

نویسنده [English]

  • Farshid Sharif Moghaddam
Faculty of Literature and Humanities University of Tehran