تحولات دینداری در ایران (خلاصه و تلفیق یک مقاله و یک سخنرانی از مقصود فراستخواه)

نویسنده


1) فراستخواه، مقصود؛ «فراتحلیل تعداد 56 تحقیق ایرانی در باب دین‌ورزی»، وبلاگ مقصود فراستخواه، بهمن 1389.
https://farasatkhah.blogsky.com/1389/11/27/post-33/
2) فراستخواه، مقصود؛ سخنرانی با عنوان «ساخت اجتماعی دین ‌ورزیدن»، وبگاه انجمن جامعه­شناسی ایران، اسفند 1394.
http://www.isa.org.ir/گزارش-نشست-ها/368-گزارش-نشست-گروه-جامعه‌شناسی-دین/1184-ساخت-اجتماعی-دین‌ورزیدن