نقاشی قهوه‌خانه‌ای پرده «بارگاه سلیمان نبی»

نویسنده

چکیده

نقاشی قهوه­ خانه ­ای پدیده ­ای نوظهور در تاریخ نقاشی ایران بوده­ که امروز به علت تغییر احوال و اوضاع زمانه و شرایط جامعه، بساط ساده و محقر نقاشانش و هنرشان برچیده شده­ است. اغراق نیست اگر بگوییم که نقاشی قهوه ­خانه­ ای در خارج از ایران بیشتر از داخل شناخته­ شده است. چه بسا که با گذشت زمان، ارزش این هنر در میـان مردم کمرنگ­تر شده و نـام نقاشی قهوهخانه­ ای برای نسل آینده، نامی ناآشنا خواهد شد. در این مطلب، به بررسی پرده سلیمان نبی(ع) اثر قوللر آقاسی می‌پردازیم.

عنوان مقاله [English]

The Tableau “The Court of Prophet Salomon”

نویسنده [English]

  • Parmida Attari