نقاشی قهوه‌خانه‌ای پرده «بارگاه سلیمان نبی»

نویسنده

چکیده

نقاشی قهوه­ خانه ­ای پدیده ­ای نوظهور در تاریخ نقاشی ایران بوده­ که امروز به علت تغییر احوال و اوضاع زمانه و شرایط جامعه، بساط ساده و محقر نقاشانش و هنرشان برچیده شده­ است. اغراق نیست اگر بگوییم که نقاشی قهوه ­خانه­ ای در خارج از ایران بیشتر از داخل شناخته­ شده است. چه بسا که با گذشت زمان، ارزش این هنر در میـان مردم کمرنگ­تر شده و نـام نقاشی قهوهخانه­ ای برای نسل آینده، نامی ناآشنا خواهد شد. در این مطلب، به بررسی پرده سلیمان نبی(ع) اثر قوللر آقاسی می‌پردازیم.

حقی مقدم، زینب؛ «معرفی اثری ناشناخته از نقاش قهوه‌خانه‌ای، حسین قوللر اقاسی»، همایش ملی باستان‌شناسان ایران، بیرجند، 1392.