کلیدواژه‌ها = نقد ادبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 112-135

عطاءالله کوپال؛ پریسا اخوان